Извођач-Спорови

Мецханиц'с Лиен

Заложно право механичара је законско право које је уведено како би се заштитили извођачи радова, добављачи материјала и радници. Ово право им омогућава да осигурају дуг према њима. Другим речима, ако купац не плати, има право да положи заложно право на имовину како би прикупио своја средства.